Använda fördröjningsfunktionen för inspelning

Du ställa in din IC-inspelare att starta inspelningen automatiskt när den angivna tidsperioden går ut.

 1. Medan inspelningen är i vänteläge, välj ”Recording Delay” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja önskad tidsperiod, och tryck sedan på .

  Du kan välja från ”15sec” till ”60min”.

  Skärmen för nedräkning visas.

  När den angivna tidsperioden går ut, startar inspelningen.

OBS!

 • Under nedräkningen är OPTION, T-MARK, , souni_stopSTOP, , , och inaktiverade.
 • Om du under nedräkningen stänger av strömmen eller om tidsperioden angiven för vilotimern löper ut, kommer din IC-inspelare att stängas av.
 • Under nedräkningen stängs din IC-inspelare inte av även när tidsperioden angiven för Auto Power Off-funktionen [Närmare information] löper ut.

Tips

 • För att avbryta inställningsprocessen för fördröjningsfunktionen för inspelning, tryck på BACK/HOME under nedräkningen, tryck på eller för att välja ”Yes”, och sedan .
 • Om du trycker på souni_recREC/PAUSE under nedräkningen, avbryts fördröjningsfunktionen för inspelning, och inspelningen startar.