Medan sökkategorier för filer visas

När du väljer ” Recorded Files” eller ” Music” på HOME-menyn, visas sökkategorierna för de lagrade filerna i teckenfönstret.

OBS!

  • De följande skärmarna används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

När ” Recorded Files” har valts

Du kan välja en av följande sökkategorier:

Latest Recording:
Börjar spela upp den senaste inspelningen.
Search by REC Date:
Inspelade filer sorteras efter inspelningsdatum.
Search by REC Scene:
Inspelade filer sorteras efter inspelningsscen.
Folders:
Inspelade filer i den valda mappen listas.

När ” Music” har valts

Du kan välja en av följande sökkategorier:

All Songs:
Alla musikfiler listas.
Albums:
Musikfiler listas efter albumtitel.
Artists:
Musikfiler listas efter artistnamn.
Folders:
Musikfiler i den valda mappen listas.