Välja en fil

Du kan välja en fil från HOME-menyn för uppspelning eller redigering.

 1. Välj ” Music” eller ” Recorded Files” på HOME-menyn, och tryck sedan på .
 2. Välj en filsökningskategori

  Tryck på eller för att välja en av följande filsökningskategorier, och tryck sedan på .

  Music: ”All Songs”, ”Albums”, ”Artists” och ”Folders

  Recorded Files: ”Latest Recording”, ”Search by REC Date”, ”Search by REC Scene” och ”Folders

  Om du väljer ”Folders” som filsökningskategori visas Memory Selection-skärmen. Välj antingen ”Built-In Memory” eller ”SD Card” som minneslagring.

  Om du sätter in ett microSD-kort som tidigare har använts i en annan IC-inspelare, visas ”SD Card(Other Models)” förutom ”SD Card”.

 3. Välj en lista eller mapp från sökresultaten, och välj sedan en fil.

  Tryck på eller för att välja en lista eller en mapp, och välj sedan filen.

Tips

 • Recorded Files” har som standard antingen ”FOLDER01” (ICD-UX560) eller ”FOLDER01” och ”RADIO01”(ICD-UX560F / ICD-UX565F).