microSD-kortet identifieras inte.

  • Ta ur microSD-kortet och sätt in det rätt vänt.