Använda HOME-menyn

På din IC-inspelare är HOME-menyn startpunkten för alla funktioner.

I HOME-menyn kan du välja funktion, söka efter inspelade filer eller ändra inställningar på IC-inspelaren.

 1. Tryck på och håll ned BACK/HOME.

  HOME-menyn visas.

 2. Tryck på eller för att välja den funktion du vill använda och tryck sedan på .

  Du kan välja följande funktioner:

  Music:
  Du kan välja musikfiler som importerats från en dator för uppspelning.
  För att hitta en musikfil, kan du välja en av filsökningskategorierna: ”All Songs”, ”Albums”, ”Artists” och ”Folders”.
  Recorded Files:
  Du kan välja filer som spelats in med IC-inspelaren för uppspelning.
  För att hitta en inspelad fil, kan du välja en av filsökningskategorierna: ”Latest Recording”, ”Search by REC Date”, ”Search by REC Scene” och ”Folders”.
  Record:
  Du kan visa väntelägesskärmen för inspelning. Starta inspelningen genom att trycka på souni_recREC/PAUSE.
  FM Radio:
  Du kan visa FM-radioskärmen för att lyssna på FM-radio eller spela in FM-radiosändningar. (Endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)
  Settings:
  Du kan visa Settings-menyn och ändra olika inställningar på IC-inspelaren.
  Return to XX(*):
  Välj denna funktion för att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn.

  * Den funktion du just nu använder visas i ”XX”.

Tips

 • Medan HOME-menyn är i teckenfönstret, kan du trycka på souni_stopSTOP för att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn.