Om mappar och filer

Ljudfiler som spelats in med din IC-inspelare lagras i mappar i IC-inspelaren.

Följande mappar skapas automatiskt som standard.

FOLDER01”: Filer inspelade via de inbyggda mikrofonerna lagras här.

RADIO01”: Inspelade FM-radiofiler lagras här. (Endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

A: HOME-meny

B: Mappar

C: Filer

* Endast ICD-UX560F / ICD-UX565F