Flytta en fil till en annan mapp

Du kan välja en fil och flytta den till en annan mapp.

  1. Välj filen som du vill flytta. [Närmare information]
  2. Medan uppspelningen är i vänteläge, välj ”Move/Copy File” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  3. Tryck på eller för att välja ”Move to Built-In Memory” eller ”Move to SD Card” och tryck sedan på .
  4. Tryck på eller för att välja önskad målmapp och tryck sedan på .

    Please Wait”-animeringen visas och filen flyttas från källmappen till målmappen.

OBS!

  • Du kan inte flytta en skyddad fil. Om du vill flytta filen, tar du först bort skyddet och flyttar sedan filen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se Skydda en fil.
  • Du kan inte flytta musikfiler.