Lägga till en spårmarkering

Du kan lägga till en spårmarkering vid en punkt där du vill dela filen senare eller som du vill hitta under uppspelning. Du kan lägga till maximalt 98 spårmarkeringar till en enstaka fil.

 1. Medan inspelningen pågår eller är pausad, eller medan uppspelningen pågår eller är i vänteläge, tryck på T-MARK vid den punkt där du vill lägga till en spårmarkering.

  (spårmarkering)-indikatorn blinkar tre gånger och en spårmarkering läggs till.

OBS!

 • Du kan inte lägga till spårmarkeringar i en skyddad fil. Om du vill lägga till spårmarkeringar i en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och lägg sedan till spårmarkeringar. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se Skydda en fil.

Tips

 • För att lokalisera en spårmarkering och starta uppspelningen vid spårmarkeringen trycker du på eller medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår. När (spårmarkering)-indikatorn blinkar en gång, trycker du på .
 • Du kan lägga till spårmarkeringar medan din IC-inspelare är i uppspelningsläge för transkribering.
 • Med HOME-menyn i teckenfönstret, kan du också lägga till en spårmarkering genom att trycka på T-MARK medan:

  • inspelning pågår eller är pausad
  • uppspelning pågår eller är i vänteläge
 • Även om du kan ge namn till spårmarkeringar med Sound Organizer 2, klarar din IC-inspelare bara av att visa högst 16 tecken från början av spårmarkeringsnamnet.