Välja ljudeffekt (Effect)

Du kan ställa in en ljudeffekt lämplig för att spela musikfiler eller inspelade filer.

  1. Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj ”Effect” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskad ljudeffekt, och tryck sedan på .

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:
Stänger av Effect-funktionen (standardinställning).
Pop ():
Förstärker mellanregistret, perfekt för sång.
Rock ():
Förstärker det höga och det låga registret för ett kraftfullare ljud.
Jazz ():
Förstärker höga registret för ett livligare ljud.
Bass1 ():
Förstärker basljudet.
Bass2 ():
Förstärker basljudet ännu mer.
Custom ():
Du kan utforma din egen ljudeffekt genom att anpassa fem frekvensbandsnivåer.

OBS!

  • Effect-funktionen fungerar inte för ljuduppspelning med den inbyggda högtalaren.