Det hörs brus på den inspelade filen och du vill spela in med mindre brus.

  • Med Recording Filter-funktionen (”NCF(Noise Cut)” eller ”LCF(Low Cut)”), kan du minska brus i inspelningarna.

    Dessutom kan du använda Scene Select-funktionen för att ändra vissa inspelningsinställningar, däribland inspelningsläget och känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna, på en och samma gång genom att välja en av inspelningsscenerna.