Ladda batteriet med en dator

 1. Skjut USB-reglaget i pilens riktning.

 2. Sätt in USB-kontakten i USB-porten på en påslagen dator.

  Medan batteriet laddas upp, visas ”Connecting”-animeringen och batterindikatoranimeringen () i teckenfönstret.

  När batteriet är fulladdat, anger batteriindikatorn ().

  Om du laddar batteriet i din IC-inspelare för första gången eller om du inte har använt IC-inspelaren på länge, ska batteriet laddas tills -indikatorn visas i teckenfönstret. Ett tomt batteri tar ungefär 2 timmar och 30 minuter (*) att ladda helt.

  * Tiden är en uppskattning, förutsatt att det urladdade batteriet laddas helt i rumstemperatur. Uppladdningstiden varierar beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och i vilken kondition batteriet är.

OBS!

 • Om din IC-inspelare ansluts till en dator som inte är påslagen eller som är i energisparläge (vänteläge eller viloläge), laddas inte batteriet.