Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning

Du kan utföra följande funktioner under inspelning.

Pausa en inspelning

Tryck på souni_recREC/PAUSE.

Medan en inspelning är pausad, blinkar funktionsindikatorn i rött och en blinkande visas i teckenfönstret.

Om du lämnar inspelningen pausad i 1 timme, kommer den att stoppas automatiskt.

Starta om inspelningen från pausläge

Tryck på souni_recREC/PAUSE igen.

Inspelningen startar om från den pausade punkten. (Om du vill avbryta inspelningen helt efter att du pausat inspelningen, trycker du på souni_stopSTOP.)

Granska den pågående inspelningen från början

Medan inspelningen är i vänteläge, tryck på .

Inspelningen avbryts och spelas upp från början.