Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten

Du kan dela en enstaka fil i två filer. Genom att dela en fil kan du snabbt hitta den punkt varifrån du vill spela upp i en lång inspelningsfil, som t.ex. en inspelning av ett möte. Du kan göra ytterligare delningar av de delade filerna.

 1. Välj filen som du vill dela [Närmare information], och spela sedan upp filen och stoppa vid en punkt där du vill dela filen.
 2. Välj ”Divide” - ”Current Position” från OPTION-menyn, och tryck sedan på .

 3. På förgranskningsskärmen kontrollerar du att delningspunkten är just där du önskar, och trycker sedan på .

  Divide at Current Stop Position?” visas i teckenfönstret.

 4. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .

  Please Wait”-animerigen visas, och de delade filerna får ett löpnummer som suffix (”_01” för den första delen, och ”_02” för den andra delen).

  A. Innan en fil delas: anger var du delade filen.

  B. När en fil har delats: Ett suffix som består av ett löpnummer läggs till filnamnet för var och en av de delade filerna.

OBS!

 • Du kan inte dela en skyddad fil. För att dela en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och dela sedan filen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se Skydda en fil.

Tips

 • Om du vill avbryta delningsprocessen väljer du ”No” i steg 4, och trycker sedan på .