Automatisk tilldelning av FM-radiostationer till snabbvalsnummer (Auto Preset) (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

Du kan automatiskt tilldela högst 30 tillgängliga FM-radiostationer till snabbvalsnummer.

Sladden på hörlurarna (medföljer ej) fungerar som en FM-radioantenn för din IC-inspelare. För bättre signalmottagning, rekommenderar vi att du ansluter hörlurar till (hörlurar)-ingången på IC-inspelaren och sträcker ut sladden så långt det går.

 1. Välj ” FM Radio” på HOME-menyn, och tryck sedan på för att slå på FM-radiofunktionen.
 2. Välj ”Auto Preset” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  Preset will be overwritten Execute?” visas i teckenfönstret.

 3. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .

  Din IC-inspelare söker automatiskt efter tillgängliga FM-radiostationer och tilldelar dem till snabbvalsnummer, med början från den station som har den lägsta radiofrekvensen.

  Under automatisk tilldelning, blinkar det blivande snabbvalsnumret för att ange att en tilldelning pågår.

OBS!

 • Om några snabbvalsnummer redan är tilldelade, kommer den automatiska tilldelningen att skriva över dessa tidigare tilldelningar av snabbvalsnummer.

Tips

 • Om du vill avbryta den automatiska tilldelningsprocessen väljer du ”No” i steg 3, och trycker sedan på .