Välja inspelningsläge (REC Mode)

Du kan ställa in inspelningsläget för ljudinspelningar. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas.

  1. Välj ” Settings” - ”Recording Settings” - ”REC Mode” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

    När du ställer in inspelningsläget för FM-radioinspelningar väljer du ” Settings” - ”FM Radio Settings” - ”REC Mode (FM Radio)” från HOME-menyn och trycker sedan på (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F).

  2. Välj önskat inspelningsläge och tryck sedan på .
  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (ej komprimerad) i stereoläge för högkvalitativ inspelning
MP3 192kbps:
MP3 (komprimerad) i stereoläge för standardkvalitetsinspelning (standardinställning)
MP3 128kbps:
MP3 (komprimerad) i stereoinspelningsläge för lång inspelning
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (komprimerad) i monoläge för standardkvalitetsinspelning

OBS!

  • Du kan inte spela in FM-radiosändningar i läget LPCM LPCM-läge (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F).