Volymen på det ingående ljudet är för högt eller inte tillräckligt högt när du spelar in ljud från en extern enhet.

  • Använd en ljudanslutningskabel för att ansluta din IC-inspelare till en extern enhet och justera volymnivån på den externa enheten.
  • Om du använder en ljudanslutningskabel med hög resistans, blir inspelningsvolymen lägre. Använd en ljudanslutningskabel utan resistans.