Använda uppspelningsläget för transkribering

I uppspelningsläget för transkribering, kan du snabbspola framåt eller bakåt för att söka efter en viss punkt såväl som att använda DPC (Digital Pitch Control)-funktionen för att göra uppspelningshastigheten långsammare. Detta är användbart när du t.ex. transkriberar en inspelad fil från ett möte.

 1. Medan uppspelningen är i vänteläge, välj ”Transcription Playback Mode” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

 2. Tryck på för att starta uppspelningen.

  Du kan använda följande funktioner medan din IC-inspelare är i uppspelningsläget för transkribering.

  • DPC: Du kan ändra uppspelningshastigheten så att det blir lättare att höra vad som sägs. Tryck på DPC (Digital Pitch Control) för att visa DPC (Speed Control)-inställningsskärmen.

   Tryck på eller för att välja ”ON”, och tryck på/ för att justera uppspelningshastigheten, och tryck sedan på .

  • Easy Search: Du kan snabbsöka filen för att hitta önskad punkt genom att trycka på /.
  • Snabbspolning framåt/bakåt med medhörning: Du kan snabbsöka filen för att hitta önskad punkt genom att trycka på och hålla /.

OBS!

 • Om vilotimern [Närmare information] är aktiverad och den angivna tiden löper ut, stängs din IC-inspelare av automatiskt även när den är i uppspelningsläget för transkribering.
 • När din IC-inspelare är ställd i uppspelningsläget för transkribering, går det inte att:
  • använda uppspelningsläget.
  • slå på funktionen A-B-repetering.

Tips

 • Stoppa uppspelningen genom att trycka på souni_stopSTOP.
 • För att avsluta uppspelningsläget för transkribering, välj ”End Transcription Playback Mode” på OPTION-menyn medan din IC-inspelare är i uppspelningsläget för transkribering eller uppspelningen är i vänteläge.
 • För att lyssna på andra filer, tryck på BACK/HOME för att visa fillistan, och välj sedan en annan fil.