Det hörs brus på den inspelade filen och det är svårt att höra.

  • Såväl omgivande ljud som röster spelas in.

    Om du tillämpar Clear Voice-funktionen (”Clear Voice 1” eller ”Clear Voice 2”) på uppspelningsljudet, kommer det omgivande ljudet i alla frekvensband (ljud från projektorer eller luftkonditioneringsaggregat m.m.) att minskas så att röster framträder bättre, och du kommer att höra röster tydligare.

    Medan uppspelning med den inbyggda högtalaren eller uppspelning av filerna i ”Music” pågår, kan Clear Voice-funktionen dock inte användas.