VOR-funktionen fungerar inte.

  • Under synkroniserad inspelning kan VOR-funktionen inte användas.
  • När du spelar in en FM-sändning (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F), kan VOR-funktionen inte användas.