Uppspelningshastigheten är för hög eller för låg.

  • Inställningen DPC (Digital Pitch Control) är inställd på ”ON” och du har ändrat uppspelningshastigheten.

    Ställ in inställningen DPC (Digital Pitch Control) på ”OFF” eller ändra uppspelningshastigheten till normal.