Anpassa ljudeffekten

När du väljer ljudeffekten (Effect), kan du välja ”Custom” och anpassa ljudkvaliteten så att den passar dina behov.

  1. Medan uppspelningen av en musikfil eller inspelad fil är i vänteläge eller pågår, välj ”Effect” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .
  2. Tryck på eller för att välja ”Custom”, och tryck sedan på .
    Skärmen för anpassade inställningar visas.
  3. Tryck på eller för att flytta markeringen till önskat frekvensband (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz eller 10 kHz), och tryck sedan på eller för att ändra nivån.

    Du kan välja en av de sju nivåerna från –3 till +3.

  4. Tryck på .