Ställa in en FM-radiokanal manuellt (manuell skanning) (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

Sladden på hörlurarna (medföljer ej) fungerar som en FM-radioantenn för din IC-inspelare. För bättre signalmottagning, rekommenderar vi att du ansluter hörlurar till (hörlurar)-ingången på IC-inspelaren och sträcker ut sladden så långt det går.

När du lyssnar på FM-radion via den inbyggda högtalaren i IC-inspelaren, rekommenderar vi dig att göra samma sak.

  1. Välj ”FM Radio” på HOME-menyn, och tryck sedan på för att slå på FM-radiofunktionen.

    Om inga hörlurar är anslutna till IC-inspelaren, visas ”Attach Headphones” i teckenfönstret. Anslut i så fall hörlurar till (hörlurar)-ingången.

  2. Välj ”Audio Output” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .
  3. Tryck på eller för att välja ”Headphones” eller ”Speaker” och tryck sedan på .
  4. Tryck flera gånger på eller för att ställa in en kanal.
  5. Tryck på souni_stopSTOP för att stänga av FM-radion.