Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan

Du kan ange uppspelningsområdet i uppspelningsfillistan. Innehållet i uppspelningsområdet varierar beroende på filsökningskategorin (”Latest Recording”, ”Search by REC Date”, ”Search by REC Scene” eller ”Folders”).

  1. Välj ”Recorded Files” eller ”Music” på HOME-menyn, och tryck sedan på .
  2. Tryck på eller för att välja en filsökningskategori, välj minneslagringen, och tryck sedan på .
  3. Välj ”Playback Range” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  4. Tryck på eller , välj ”All Range” eller ”Selected Range”, och tryck sedan på .

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

All Range:
Spelar alla filer som hör till filsökningskategorin du valde för ”Recorded Files” eller ”Music”.
Selected Range:
Spelar alla filer som finns i mappen (inspelningsdatum, inspelningsscen, artistnamn, albumtitel etc.), inklusive filen som spelas för tillfället.
Om du väljer ”Selected Range” visas mappikonen på uppspelningsskärmen.