IC-inspelaren fungerar inte som den ska.

  • Du kanske har formaterat IC-inspelarens inbyggda minne med en dator.

    Se till att använda IC-inspelaren för formatering.