Räkneverket eller skjutreglaget fungerar inte korrekt eller så hörs det brus.

  • Du kanske försöker spela en fil som har delats.

    Spara filen på datorn (*) och överför den sedan till din IC-inspelare. Fildata kommer att optimeras.

    * Välj ett av de filformat som stöds av IC-inspelaren för att spara filen.