Kopiera filer från IC-inspelaren till en dator

Du kan kopiera filer och mappar från din IC-inspelare till en dator för att lagra dem där.

  1. Anslut IC-inspelaren till datorn. [Närmare information]
  2. Kopiera filer eller mappar som du vill överföra till datorn.
    Dra och släpp de filer eller mappar du vill kopiera från ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD” till datorns hårddisk.
  3. Koppla bort IC-inspelaren från datorn. [Närmare information]

Tips

  • För att kopiera en fil eller en mapp (dra och släpp) klickar du på filen eller mappen och håller ned (), drar () och sedan släpper du ().

A: IC RECORDER eller MEMORY CARD

B: Dator