Rensa tilldelningen av FM-radio snabbvalsnummer (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

Du kan rensa tilldelningen av enskilda snabbvalsnummer.

  1. Välj ”FM Radio” på HOME-menyn, och tryck sedan på för att slå på FM-radiofunktionen.
  2. Tryck på eller upprepade gånger för att ställa in FM-radiostationen med den snabbvalsnummertilldelning (PXX) som du vill rensa, till exempel ”P01”.
  3. Välj ”Remove Preset” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

    Snabbvalsnumret ändras till ”P - -”.