Det går inte att ladda batteriet genom att ansluta IC-inspelaren till en dator.

  • När din IC-inspelare är ansluten till en avstängd dator, laddas batteriet inte upp. När datorn är i energisparläge (vänteläge eller viloläge) laddas det inte heller upp.
  • Koppla bort IC-inspelaren från datorn och anslut den igen.
  • Kontrollera systemkraven för din IC-inspelare.
  • Ladda batteriet i en temperatur mellan 5 °C - 35 °C.