Medan inspelning pågår eller är i vänteläge

I det följande beskrivs teckenfönstret medan inspelning pågår eller är i vänteläge.

OBS!

 • Skärmen ovan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.
 1. Indikator för inspelningsstatus

  Anger den aktuella inspelningsstatusen på din IC-inspelare.

  : inspelning

  : pausad (Indikatorn blinkar.)

  : stoppad

 2. Peak-mätare

  Anger de aktuella och optimala inspelningsnivåerna för ingångsljudet som referens.

 3. Spårmarkeringsnummer

  Anger antalet tillagda spårmarkeringar.

 4. Återstående inspelningstid

  Anger återstående tid tillgänglig för inspelning i timmar, minuter och sekunder.

  10 timmar eller mer: ingen indikering

  10 minuter till 10 timmar: anges i timmar och minuter

  Mindre än 10 minuter: anges i minuter och sekunder

 5. Indikator för vilotimer

  Anger att vilotimern är aktiverad.

 6. REC Mode-indikator

  Anger det inspelningsläge som är valt för tillfället.

  : LPCM-fil

  , , : MP3-fil

 7. Batteriindikator
 8. Förfluten tid

  Anger förfluten tid för den aktuella inspelningen.

 9. Scene Select-indikator

  Anger den inspelningsscen som är vald för tillfället.

  : Auto Voice Rec

  : Meeting

  : Lecture

  : Voice Notes

  : Interview

  : Soft Music

  : Loud Music

  : My Scene 1

  : My Scene 2

 10. Built-in Mic Sensitivity-indikator

  Anger den känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna som är vald för tillfället.

  : Auto

  : High

  : Medium

  : Low

  : High(Focused)

  : Medium(Focused)

  : Low(Focused)

  : High(Wide)

  : Medium(Wide)

  : Low(Wide)

  : High(Music)

  : Medium(Music)

  : Low(Music)