Medan den aktuella filinformationen visas

Du kan se information (inspelningsdatum och -tid, fillängd etc.) om den inspelade fil du valt.

OBS!

 • De följande skärmarna används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

För att se informationen om en viss fil, välj en fil som du spelat in med din IC-inspelare eller en musikfil och välj ”File Information” på OPTION-menyn. Sedan kan du trycka på eller för att rulla upp eller ner för att se följande:

Information om den inspelade filen

 • Rec Date/Time: Datum och tidpunkt då filen spelades in (år/månad/dag/tid).
 • File Length: Uppspelningslängd för filen (h (timme), m (minut) och s (sekund)).
 • Model Name: Enhet med vilken filen spelades in. Samma information för ”Model:” i ”System Information” på Settings-menyn visas.
 • Scene Select: Inspelningsscen vald vid inspelningstillfället.
 • REC Mode: Inspelningsläge valt vid inspelningstillfället.
 • Mic Sensitivity: Känslighetsnivå för mikrofonerna vald vid inspelningstillfället.
 • Recording Filter: Inspelningsfilter valt vid inspelningstillfället.
 • VOR: VOR (Voice Operated Recording)-inställning vald vid inspelningstillfället.
 • Input: Typ av ljudingång ”Built-in Mic”, ”External Mic”, ”Audio IN” eller ”FM Radio” (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)) vald vid inspelningstillfället.
 • Recording Memory: Minneslagring som innehåller filen.
 • File Path: Sökväg till filen.

Information om musikfilen

 • File Length: Uppspelningslängd för filen (h (timme), m (minut) och s (sekund)).
 • Codec: Codec-typ vald vid inspelningstillfället.
 • Bit Rate: Bithastighet vald vid inspelningstillfället.
 • Sample Rate: Samplingsfrekvens vald vid inspelningstillfället.
 • Bit Depth: Bitdjup valt vid inspelningstillfället.
 • Recording Memory: Minneslagring som innehåller filen.
 • File Path: Sökväg till filen.