Föra in ett minneskort

Utöver det inbyggda minnet kan du spela in filer på ett microSD-kort (medföljer ej).

  1. Se till att funktionsindikatorn på din IC-inspelare inte lyser, och öppna sedan locket till microSD-kortplatsen.

  2. Håll ett microSD-kort med terminalsidan vänd bort från dig och för in det i microSD-kortplatsen tills det klickar på plats.

  3. Stäng locket till microSD-kortplatsen.

OBS!

  • Om microSD-kortet inte identifieras av din IC-inspelare, ta ur det från kortplatsen och sätt in det igen.
  • Håll all vätska och metall eller brännbara föremål borta från microSD-kortplatsen för att undvika risk för brand och elstötar eller fel på din IC-inspelare.
  • Innan du börjar spela in med ett microSD-kort, rekommenderar vi att du kopierar alla data som är sparade på minneskortet till en dator och formaterar minneskortet på din IC-spelare så att det inte innehåller några data. För anvisningar om formatering av microSD-kortet, se Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).

Tips

  • Ta bort minneskortet genom att trycka in microSD-kortet i facket. När det matas ut, tar du bort det från microSD-kortplatsen.