Försiktighetsåtgärder

Strömförsörjning

Använd enheten endast med 3,7 V DC med det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

Säkerhet

Använd inte enheten medan du kör bil eller något annat motorfordon eller cyklar.

Hantering

 • Lämna inte enheten nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller där det är dammigt eller där den kan utsättas för mekaniska stötar.
 • Skulle något föremål eller någon vätska komma in i enheten bör du låta en auktoriserad serviceverkstad kontrollera enheten innan du använder den igen.
 • När du använder IC-inspelaren ska du följa försiktighetsåtgärderna nedan så att du inte skadar höljet eller orsakar fel på IC-inspelaren.
  • Sätt dig inte ned med IC-inspelaren i bakfickan.
  • Lägg inte IC-inspelaren i en väska med sladden till hörlurar/öronsnäckor lindad runt den och utsätt inte väskan för kraftiga stötar.
 • Var försiktig så det inte kommer vatten eller stänk på enheten. Enheten är inte vattentät. Var speciellt försiktig i följande situationer.

  • När du har enheten i fickan och går på toaletten eller liknande.

   När du böjer dig ned kan enheten hamna i vattnet och bli blöt.

  • När du använder enheten på platser där den kan utsättas för regn, snö eller fuktighet.
  • I situationer där du blir svettig. Om du vidrör enheten med våta händer eller om du placerar enheten i fickan på svettiga kläder, kan enheten bli blöt.
 • Lyssning med denna enhet på hög volym kan påverka din hörsel. Av trafiksäkerhetsskäl, använd inte denna enhet medan du kör eller cyklar.
 • Du kan känna smärta i öronen om du använder hörlurarna när omgivningsluften är mycket torr. Detta beror inte på något fel på hörlurarna, utan på att det har ackumulerats statisk elektricitet i din kropp. Du kan minska den statiska elektriciteten genom att använda icke-syntetiska kläder som förhindrar uppkomst av statisk elektricitet.

Om störande ljud

 • Ljudstörningar kan uppkomma om du placerar enheten i närheten av växelströmskällor, lysrör eller mobiltelefoner under inspelning eller uppspelning.
 • Ljudstörningar kan också uppstå om du gnuggar eller skrapar något mot enheten under inspelning. Ibland kan det räcka att du gnider fingret mot den.

Om underhåll

Rengör utsidan med en mjuk trasa, lätt fuktad i vatten. Använd en mjuk trasa för att torka av enheten utvändigt. Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner.

Om du har några problem eller frågor, kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Rekommendationer rörande säkerhetskopiering

För att minimera risken för förlust av värdefull information, t.ex. om du skulle råka göra något fel eller om det skulle hända något med IC-inspelaren, bör du säkerhetskopiera dina inspelade filer till en dator eller liknande.

Om användning av ett microSD-kort

 • Vid formatering (initialisering) av ett minneskort ska du alltid använda IC-inspelaren för formateringen. Användning av minneskort som har formaterats med Windows eller andra enheter garanteras inte.
 • Om du formaterar ett minneskort som innehåller inspelade data, raderas inspelade data. Var noga med att inte radera importerade data.
 • Lämna inte ett minneskort inom räckhåll för små barn. De kan svälja det av misstag.
 • Sätt inte i eller ta bort ett minneskort under inspelning/uppspelning/formatering. Om du gör det kan det orsaka fel på IC-inspelaren.
 • Ta inte bort ett minneskort medan ”Please Wait”-animeringen visas i teckenfönstret eller medan funktionsindikatorn blinkar orange. Då kan informationen skadas.
 • Vi garanterar inte att alla typer av kompatibla minneskort fungerar med IC-inspelaren.
 • Du kan inte använda ett minneskort av typen ROM (read-only-minne) eller ett skrivskyddat minneskort.
 • Information kan förstöras i följande fall:

  • När ett minneskort tas bort eller IC-inspelaren stängs av under en läs- eller skrivfunktion.
  • När ett minneskort används på platser som utsätts för statisk elektricitet eller elektriskt brus.
 • Vi åtar oss inget ansvar för några förluster eller skador på inspelad information.
 • Vi rekommenderar att du sparar en säkerhetskopia av viktig information.
 • Vidrör inte kontakten på ett minneskort med handen eller med ett metallföremål.
 • Slå inte på ett minneskort och böj eller tappa det inte.
 • Plocka inte isär eller modifiera ett minneskort.
 • Utsätt inte ett minneskort för vatten.
 • Använd inte ett minneskort under följande förhållanden:

  • Platser som inte uppfyller kraven på användningsförhållanden, inklusive platser såsom den varma insidan av en bil parkerad i solen och/eller på sommaren, utomhus i direkt solljus, eller på en plats nära ett värmeelement.
  • Fuktiga platser eller platser med korrosiva ämnen.
 • Vid användning av ett minneskort ska du se till att det sätts in i minneskortplatsen åt rätt håll.