Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter

Du kan dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter.

 1. Välj filen som du vill dela [Närmare information], och spela sedan upp filen och stoppa vid vilken punkt som helst.
 2. Medan uppspelningen är i vänteläge, välj ”Divide” - ”At All Track Marks” från OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  Divide at All Track Marks?” visas i teckenfönstret.

 3. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .

  Please Wait”-animeringen visas och filen delas vid alla spårmarkeringspunkter, vilket raderar alla spårmarkeringarna. De delade filerna får ett löpnummer som suffix (”_01”, ”_02” och så vidare) .

  A. Innan en fil delas: anger en spårmarkeringspunkt.

  B. När spårmarkeringar har raderats: En fil delas vid alla spårmarkeringspunkterna, och de delade filerna får ett löpnummer som suffix (”_01”, ”_02” och så vidare).

OBS!

 • Du kan inte dela en skyddad fil. För att dela en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och dela sedan filen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se Skydda en fil.
 • Spårmarkeringar placerade nära början och slutet av källfilen kan inte användas för delning och finns kvar i de delade filerna.

Tips

 • Om du vill avbryta delningsprocessen väljer du ”No” i steg 3, och trycker sedan på .