Justera uppspelningshastigheten – DPC (Digital Pitch Control)-funktionen

Du kan justera uppspelningshastigheten i intervall från 0,25 gånger till 3,00 gånger. Ändring av uppspelningshastigheten påverkar inte uppspelningsljudet. Filer spelas upp med naturligt tonfall, tack vare digital bearbetning.

Du kan även ändra uppspelningshastigheten medan din IC-inspelare är i ”Transcription Playback Mode”.

 1. Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på DPC (Digital Pitch Control).
  Inställningsskärmen för DPC (Speed Control) visas.

 2. Tryck på eller för att justera uppspelningshastigheten.

  Hastigheten minskar med 0,05 gånger (från ×0,25 till ×1,00).

  Hastigheten ökar med 0,10 gånger (från ×1,00 till ×3,00).

  När du trycker och håller in endera knappen, kan du ändra hastigheten utan avbrott.

  Uppspelningshastigheten är inställd på ”x 1.00” som standard.

 3. Tryck på eller för att välja ”ON”.
 4. Tryck på för att ställa in uppspelningshastigheten.

Tips

 • Återgå till den normala uppspelningshastigheten genom att välja ”OFF” i steg 3.