Om peak-mätarna som anger inspelningsnivåerna

Under inspelning visas peak-mätarna () som ger hjälp för att justera inspelningsnivån.

Justera orienteringen av de inbyggda mikrofonerna, avståndet från ljudkällan, eller känslighetsinställningen för mikrofonerna så att inspelningsnivån ligger runt -12 dB, vilket ligger inom det optimala intervallet, enligt bilden ovan. Se Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna (Built-in Mic Sensitivity) för val av mikrofonkänslighetsnivå.

Tips

  • När det ingående ljudet är lågt, rekommenderas du att flytta din IC-inspelare närmare ljudkällan eller höja mikrofonkänsligheten.