Varumärken

  • Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
  • Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
  • MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
  • microSD, microSDHC och microSDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Dessutom är ”™” och ”®” inte angivet i varje enskilt fall i denna Hjälpguide.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

”Sound Organizer 2” använder programvarumoduler enligt nedan:

Windows Media Format Runtime