Hitta en uppspelningspunkt med spårmarkeringslistan (Track Mark List)

Du kan hitta en uppspelningspunkt genom att välja en spårmarkering på Track Mark List-skärmen.

  1. Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj ”Track Mark List” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller till den önskade spårmarkeringen, och tryck sedan på .

    Uppspelning av filen startar från den valda spårmarkeringspunkten.