Lägga till spårmarkeringar automatiskt

Du kan lägga till spårmarkeringar automatiskt med bestämda intervall medan du spelar in.

 1. Välj ” Settings” - ”Recording Settings” - ”Auto Track Marks” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  Vid inspelning av FM-radiosändningar (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F), välj ”Settings” - ”FM Radio Settings” - ”Auto Track Marks(FM Radio)” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”Interval”, och tryck sedan på .
 3. Tryck på eller för att välja längd på intervallet och tryck sedan på .

  Du kan välja mellan ”5min”, ”10min”, ”15min” eller ”30min”.

  Auto Track Marks-funktionen är påslagen.

 4. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

Tips

 • För att avbryta inställningsprocessen för Auto Track Marks-funktionen, välj ”OFF” i steg 2.
 • Medan Auto Track Marks-funktionen är påslagen, kan du fortfarande trycka på T-MARK under inspelning för att lägga till en spårmarkering var som helst.