Använda vilotimern (Sleep Timer)

Om du ställer in vilotimern, kommer din IC-inspelare att stängas av automatiskt när den angivna tidsperioden går ut.

 1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Sleep Timer” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja önskad tidsperiod och tryck sedan på .

  Du kan välja mellan ”OFF”, ”15min”, ”30min”, ”60min”, ”90min” eller ”120min”.

 3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

  För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

  När du ställer in vilotimern, visas på skärmen för filuppspelning (vänteläge) och -inspelning eller på skärmen för FM-radio (inspelning) (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F).

OBS!

 • Om Auto Power Off-funktionen [Närmare information] är påslagen, kan det hända att din IC-inspelare slås av innan den angivna tidsperioden för vilotimern går ut.
 • Även om fördröjningsfunktionen för inspelning [Närmare information] är påslagen, kommer din IC-inspelare att slås av när den den angivna tidsperioden för vilotimern går ut.

Tips

 • För att slå av vilotimerfunktionen, välj ”OFF” (standardinställning).
 • För att kontrollera återstående tid för vilotimern, utför steg 1 igen. Den återstående tiden visas. Om du vill behålla inställningen väljer du ”Keep On”.