Du kan inte dela en fil.

  • Att dela en fil kräver ett visst ledigt utrymme i det inbyggda minnet.
  • På grund av systembegränsningar kan du inte dela en fil precis i början eller i slutet av filen.
  • Du kan inte dela några andra filer än de som spelats in med IC-inspelaren (t.ex. en fil som överförts från en dator).