Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger (A-B-upprepning)

  1. Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på iG060A-B för att ange startpunkten A.
    A-B B?” visas.
  2. Tryck på iG060A-B igen för att ange slutpunkt B.
    iG060A-B” visas och det angivna segmentet spelas upp upprepade gånger.

Tips

  • Om du vill avbryta funktionen för uppspelning med A-B-upprepning och återuppta den vanliga uppspelningen, tryck på iG060A-B igen.
  • Om du vill ändra segmentet angivet för funktionen för uppspelning med A-B-upprepning, återuppta den vanliga uppspelningen och gör om steg 1 och 2 igen.