Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen

Du kan ställa in IC-inspelaren att automatiskt starta när volymen för det ingående ljudet når den fördefinierade nivån, och pausa när volymen sjunker under nivån.

 1. Medan inspelningen är i vänteläge eller pausad, välj ”VOR” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”ON”, och tryck sedan på .
  VOR” är inställd på ”OFF” som standard.
 3. Tryck på souni_recREC/PAUSE.

  visas i teckenfönstret.

När volymen för det ingående ljudet sjunker under den fördefinierade nivån, visas en blinkande och inspelningen pausas. När volymen når nivån återigen, startar inspelningen om.

OBS!

 • VOR-funktionen påverkas av de omgivande ljudförhållandena. Välj en känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna som är lämplig för de omgivande ljudförhållandena. För anvisningar om val av känslighetsnivå, se Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna (Built-in Mic Sensitivity).

  Om den valda känslighetsnivån inte fungerar som du hade tänkt dig eller när du ska göra en viktig inspelning, följ stegen ovan för att ställa in ”VOR” på OFF”.

 • Under synkroniserad inspelning och FM-radioinspelning (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F), kan VOR-funktionen inte användas.

Tips

 • För att avbryta inställningsprocessen för VOR-funktionen, ställ in ”VOR” på ”OFF” i steg 2.