IC-inspelaren identifieras inte av Sound Organizer 2.

 • Kontrollera om programvaran är korrekt installerad, och kontrollera sedan anslutningarna till din IC-inspelare såsom följer:
  • Om du använder en USB-hubb, koppla från hubben och anslut IC-inspelaren direkt till USB-porten på datorn.
  • Koppla ur och koppla in IC-inspelaren igen.
  • Anslut IC-inspelaren till en annan USB-port.
 • Datorn kanske står i strömsparläge eller viloläge.

  Ändra inställningarna för energisparläget för att hålla datorn i normalt läge.

 • Säkerhetskopiera all information som finns lagrad i det inbyggda minnet eller på microSD-kortet i din IC-inspelare till datorn, och formatera sedan det inbyggda minnet eller microSD-kortet med IC-inspelaren.