Installera Sound Organizer 2 (endast för Windows)

Installera Sound Organizer 2 på en dator.

OBS!

 • Se till att installera Sound Organizer 2 på den dator på vilken Sound Organizer 1.6 redan är installerad.
 • När du installerar Sound Organizer 2 ska du logga in på ett konto med administratörsbehörighet.

  Vidare, om du använder Windows 7/Windows 8.1 och [UAC (User Account Control)]-fönstret visas, ska du bekräfta innehållet i fönstret och sedan klicka på [Ja] ([Fortsätt] om det gäller Windows Vista).

 • När Sound Organizer 2 installeras, läggs Windows Media Format Runtime-modulen till. Den tillagda Windows Media Format Runtime-modulen kommer att bli kvar om du avinstallerar Sound Organizer 2. Om Windows Media Format Runtime är förinstallerat, kan det emellertid hända att modulen inte installeras.
 • Avinstallation av Sound Organizer 2 raderar inte data som finns sparade i mapparna.
 • Om du har en dator med flera Windows operativsystem installerade, installera inte Sound Organizer 2 på vart och ett av operativsystemen för att undvika möjliga inkonsekventa data.
 1. Anslut din IC-inspelare till datorn.
 2. Gå till menyn [Start], klicka på [Dator] och dubbelklicka sedan på [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

  Vilket fönster som visas på datorskärmen varierar beroende på vilken version av operativsystemet du har. Windows 7 används som exempel i denna Hjälpguide.

 3. Dubbelklicka på [SoundOrganizer_V2001] (eller [SoundOrganizer_V2001.exe]).

  Beroende på vilken version av operativsystemet du har, kan det hända förberedelseprocessen (filextrahering) för installation startar automatiskt utan att något meddelande visas.

  Följ i så fall instruktionerna på skärmen.

 4. Kontrollera att du accepterar villkoren i licensavtalet, välj [I accept the terms in the license agreement] och klicka sedan på [Next].
 5. När fönstret [Setup Type] visas väljer du [Standard] eller [Custom] och klickar sedan på [Next].
  Om du har valt [Custom], följ instruktionerna på skärmen.
 6. När [Ready to Install the Program]-skärmen visas, klicka på [Install].
  Installationen startar.
 7. När fönstret [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] visas markerar du [Launch Sound Organizer 2 Now] och klickar sedan på [Finish].

OBS!

 • Du kanske måste starta om datorn efter att ha installerat Sound Organizer 2.