Välja uppspelningsläge

Du kan välja det uppspelningsläge som passar dina behov.

  1. Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj ”Play Mode” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ett uppspelningsläge, och tryck sedan på .

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

Normal:
Spelar upp filerna inom det angivna området en efter en.
Repeat:
Spelar upp filerna inom det angivna området upprepade gånger.
1 File Play:
Spelar upp den aktuella filen till slutet och stoppar.
1 File Repeat:
Spelar upp den aktuella filen upprepade gånger.
Shuffle:
Spelar upp filerna inom det angivna området slumpmässigt.
Shuffle Repeat:
Spelar upp filerna inom det angivna området upprepade gånger slumpmässigt.