Felsökning

Innan du bestämmer dig för att lämna in din IC-inspelare för reparation bör du undersöka följande.

  • Kontrollera punkterna under ”Felsökning”.
  • Ladda batteriet.

    Vissa fel kanske löses när du laddar upp batteriet.

  • Läs i Sound Organizer 2-hjälpen.

    Närmare information om användningen av Sound Organizer 2 finns i hjälpen till Sound Organizer 2.

Om problemen kvarstår efter att du gjort dessa kontroller, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Öppna följande supportwebbsida för att erhålla den senaste supportinformationen om IC-inspelaren:

För kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/DNA

För kunder i Latinamerika:

http://www.sony-latin.com/index.crp

För kunder i USA:

http://www.sony.com/recordersupport

För kunder i Kanada:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport

För kunder i andra länder/regioner:

http://www.sony-asia.com/support

Tänk på att inspelade filer kan raderas när du lämnar in enheten för reparation.