Skydda en fil

För att förhindra att en fil raderas eller redigeras av misstag, kan du skydda en viktig fil. En skyddad fil markeras med (skydda)-indikatorn och betraktas som en skrivskyddad fil som du inte kan radera eller redigera.

  1. Välj filen som du vill skydda. [Närmare information]
  2. Medan uppspelningen är i vänteläge, välj ”Protect” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

    Protected” visas i teckenfönstret och filen är skyddad. När du spelar upp den skyddade filen, visas (skydda)-indikatorn på uppspelningsskärmen.

Tips

  • För att ta bort skyddet från en fil, välj den skyddade filen och välj sedan ”Do Not Protect” i steg 2.