Det går inte att tilldela en FM-radiostation till ett snabbvalsnummer (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F).

  • Du har redan tilldelat FM-radiostationer till 30 snabbvalsnummer.

    Rensa tilldelningar av snabbvalsnummer som inte behövs.

  • Scan Sensitivity” är inställt på ”Low(SCAN L)”.

    Ställ in på ”High(SCAN H)”.