Funktionsindikatorn tänds inte.

  • LED” är inställt på ”OFF”.

    Ställ in ”LED” på ”ON”.