Upprätthålla en måttlig volymnivå (endast europeisk modell)

IC-inspelaren begränsar den maximala volymen och gör det möjligt för dig att lyssna på ljud på en måttlig volymnivå när du använder hörlurar. När du försöker justera volymen till en nivå som överskrider den specificerade nivån, visas meddelandet ”Check The Volume Level”.